Skip to main content

Surveillancedienst

De diensten van de mobiele surveillancedienst variëren van alarmopvolging tot het uitvoeren van planmatige controles. Onze surveillanten staan doorlopend in contact met de centrale meldkamer van ons beveiligingsbedrijf en kunnen dus op elk gewenst moment opgeroepen worden, of bij calamiteiten, zelf om ondersteunende hulp vragen.

Direct in contact met de centrale

Dankzij de moderne communicatieapparatuur van onze surveillancedienst en het directe contact met de centralisten van de meldkamer kan er onmiddellijk actie worden ondernomen. Onze auto’s zijn uitgerust met tele– en datacommunicatie en een navigatie systeem.

Belangrijke bijdrage aan de algemene veiligheid

Het surveilleren door onze surveillancedienst is een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in het algemeen. Surveilleren is eigenlijk toezicht houden, waken over, in het oog houden en zorgen voor. Het surveilleren heeft tot doel om in een vroeg stadium (dreigende) onregelmatigheden te signaleren. Het is dus vooral een preventieve maatregel. De medewerkers van onze surveillancedienst denken in hoge mate preventief en kunnen gevaren en/of risico’s verkleinen, of nog beter, voorkomen.

Dienstenpakket

Het takenpakket van onze surveillancedienst omvat:

Wij werken voornamelijk in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.