Skip to main content

Brand/Sluit ronden

Bij de brand- en sluit ronden van Beveiligings Organisatie Mennega loopt een beveiliger een laatste controle- en inspectie ronde door uw bedrijf of organisatie. Hierbij volgen wij uiteraard nauwkeurig de instructies op die wij met u hebben afgesproken.

Brand en sluitronde dient ter voorkoming van inbraakgevoelige en brandgevaarlijke situaties. De beveiligingsbeambte voert op een afgesproken tijdstip een ronde in het gebouw uit en controleert alle ruimtes op nog aanwezige personeel, mogelijke insluipers en afgeplakte sensoren. Verder worden open ramen en deuren afgesloten. Ter voorkoming van brand wordt gecontroleerd op smeulende sigaretten, niet uitgezette fornuizen, koffiezetapparaten, gasbranders, machines die uitgezet dienen te worden etc. Verder gaat de aandacht naar geblokkeerde vluchtroutes, het functioneren van nooddeuren, noodverlichtingen, brandmeldinstallaties en aanwezigheid van blusmiddelen.
Bij het constateren van onregelmatigheden licht de beveiligingsbeambte de betreffende instanties in. Tenslotte schakelt hij het alarmsysteem in en controleert de inschakeling bij de alarmcentrale. Uiteraard krijgt u een rapportage omtrent aangetroffen bijzonderheden.

Van ieder bezoek maken wij een heldere rapportage waarin ieder detail wordt aangegeven omtrent aangetroffen bijzonderheden. Tevens kunnen wij sluit begeleidingen verzorgen, waarbij wij samen met u het pand op een veilige manier achterlaten. Vraag meer informatie aan via het contactformulier op deze website.

Wij werken voornamelijk in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.