Skip to main content

Interne- en Externe Controle en Inspectie Ronden

Bij Beveiligings Organisatie Mennega voeren we zorgvuldige interne en externe controle en inspectie ronden uit om de veiligheid van uw bedrijfspand te waarborgen. Deze ronden zijn gericht op het detecteren van mogelijke risico’s en het voorkomen van ongewenste situaties.

Interne Controle Ronden

  • Grondige Inspectie: Onze beveiligers voeren inspecties uit aan ramen en deuren van het gehele bedrijfspand, inclusief productiehallen, kantoorruimten, magazijn en archiefruimten.

  • Apparatuur en Verlichting: Daarnaast controleren we de verlichting en aanwezige apparatuur/machines op het bedrijfsterrein om ervoor te zorgen dat alles goed functioneert en geen risico’s vormt.

Externe Controle Ronden

  • Inspectie van Buitenkant: Externe inspecties omvatten controle van ramen en deuren van buitenaf. We kijken naar verdachte activiteiten en voertuigen rondom uw bedrijfspand.

  • Beveiliging van Bedrijfsterrein: Het bedrijfsterrein wordt grondig gecontroleerd op mogelijke vernielingen, brand(schade), aanwezigheid van verdachte personen en voertuigen, en andere onregelmatigheden.

Onze Aanpak

  1. Preventieve Maatregelen: Door regelmatige interne en externe controle ronden kunnen we potentiele risico’s tijdig signaleren en actie ondernemen om ze te voorkomen.

  2. Rapportage en Advies: Na elke controle ontvangt u een gedetailleerde rapportage met bevindingen en aanbevelingen om de veiligheid van uw bedrijfspand te verbeteren.

Werkgebied: Provincies Drenthe, Groningen en Friesland

Wij zijn voornamelijk actief in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland, waardoor we snel ter plaatse kunnen zijn voor uw controle en inspectie ronden.

Kies voor Proactieve Veiligheid

Kies voor Beveiligings Organisatie Mennega voor betrouwbare interne en externe controle en inspectie ronden die bijdragen aan een veilige werkomgeving. Neem vandaag nog contact met ons op voor een afspraak of meer informatie.